Święty Sakrament: jedli i wszyscy byli zadowoleni

fr flag
zh flag
en flag
it flag
pl flag
es flag
CLIQUER SUR LA LANGUE DESIREE

“Eucharystia jest coraz nowym gestem naszej relacji z Panem i dlatego zawsze musi być dla nas ucztą.”

Czytania: Niedziela Najświętszego Sakramentu

Święto Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusowej, Święto Boże, które dziś obchodzimy, ożywa naszą wiarę w tę wielką prawdę Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego w Sakramencie Eucharystii: “... moje ciało jest prawdziwym pożywieniem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ten, kto je moje ciało i pije krew moją, przebywa we mnie, a ja w nim zamieszkam” — mówi nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii.

Mnożenie chleba zapowiada sakrament Eucharystii ustanowiony przez Pana na Ostatniej Wieczerzy: w przeddzień swojej namiętności Jezus podziękował i chwalił Boga, czyniąc to, poprzez moc swojej miłości, zmienił sens śmierci, do której idzie. Fakt, że sakrament ten przyjął nazwę “Eucharystia” - “dziękczynienie” - wyraża dokładnie to: że zmiana substancji chleba i wina w Ciało i Krwi Chrystusa jest owocem daru Chrystusa samego Chrystusa; darem miłości silniejszym od śmierci. Dlatego Eucharystia jest pokarmem życia wiecznego, Chlebem Życia.

Dzięki Eucharystii Jezus, Bóg stworzył człowieka, jest wśród nas osobiście; możemy się modlić, czcić, rozmawiać z Nim, dziękować...

Święty kapłan Ars powiedział: “Nie ma nic piękniejszego niż Eucharystia. Gdybyśmy wiedzieli, jak piękna jest Eucharystia, umrzelibyśmy z miłości.”

Tak, Najświętszym Sakramentem jest Jezus, żyjący i zmartwychwstał, ten sam, który urodził się w Betlejem dwa tysiące lat temu i jest teraz z naszym Ojcem Niebieskim. To on jest obecny w Eucharystii.

Jeśli Jezus Chrystus przychodzi do nas w Eucharystii, to jest tak, że możemy się do niego zbliżyć. Podobnie, gdy Syn Boży zbliżył się do nas, czyniąc się jednym z nas, naszym bratem, w narodzinach Maryi Panny, podobnie i jeszcze bardziej być może, staje się blisko w Eucharystii, abyśmy mogli się do Niego modlić i być z Nim po prostu.

Święty kapłan Ars, zanim spędził swoje dni w konfesjonale, spędził je w milczeniu modląc się w swoim kościele przed przybytkiem.

Jeśli Pan ustanowił sakrament Eucharystii, to ma ułatwić nam dostęp do Jego osoby, Jego łaski, Jego błogosławieństw, Jego błogosławieństw.

Musi być również uznany i szanowany, aby móc korzystać z jego pomocy. Jak możemy wzrastać w wierze i miłości Chrystusa, jeśli nie poświęcamy czasu przed Nim, z Nim, jeśli przechodzimy obok Niego, lub jeśli zaniedbujemy przygotowywać nasze serca, gdy komunii. Tak, ważne jest, abyśmy mieli wielki szacunek dla Eucharystii, gdzie Najwyższy jest jednocześnie Najbliższy.

Przez Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, z Nim i w Nim idziemy do Ojca i dajemy mu chwałę. W tym samym czasie, gdy otrzymujemy Ciała Chrystusowego, zbliżamy się do siebie, ponieważ razem stajemy się Ciałem Chrystusowym. Nie pozwalając nam być najechani przez skrupuły, które zdradziłyby brak zaufania, pamiętajmy słowa św. Pawła do pierwszych chrześcijan: Przed komunikowaniem się z tym Ciałem i Krwią niech każdy zbadanie, a dopiero potem niech odważy się podejść do niego, ponieważ ktokolwiek podejdzie do niego oburzony Twarze potępienia, bo zapomniał, że to ciało i krew Chrystusa! (1 do Koryntian, c.11, v.27-29). Te zwroty nie mają nas przestraszyć, ale przypominają nam, że nie możemy iść do komunii bez uznając głęboko w wierze, że jest to Ciało Chrystusowe, które otrzymujemy.

Nie wolno nam jednak zapominać, że Eucharystia jest przede wszystkim sakramentem miłosierdzia. Bóg działa według Jego dobroci. W ten sposób, będąc karmionym Jego Eucharystią, Pan przychodzi, aby uleczyć nas z naszych słabości i sprawić, że żyjemy; On przynosi nam pokój. Musimy więc przygotować się najlepiej jak potrafimy na to spotkanie, myśląc przede wszystkim o miłości i miłosierdziu, które Pan chce nam ofiarować.

Szacunek i uwielbienie ze względu na Eucharystię nie są pozostałościami starożytnej i przestarzałej pobożności... Nie, szacunek i uwielbienie Najświętszego Sakramentu jest wyrazem naszej wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Jego sakramencie, nasza wiara opiera się na słowach samego Jezusa: “To jest moje ciało, to jest moja krew”. Czy możemy wierzyć, że mamy prawdziwą wiarę w Chrystusa, jeśli z powodu zbyt łatwych pretekstów przegapimy spotkanie Jego Eucharystii? Ludzie często mówią: “Jestem wierzący, ale nie praktykujący”. Prawdą jest, że praktykując miłosierdzie w naszym codziennym życiu, jesteśmy już blisko serca Chrystusa. Ale czy możemy żyć prawdziwą miłością przez długi czas, jeśli zaniedbujemy żywić się Chrystusem, Jego ciałem, jakim jest Eucharystia?

Eucharystia jest coraz nowym gestem naszej relacji z Panem i dlatego zawsze musi być dla nas ucztą. Taki jest cel dzisiejszej uczty: święto Najświętszego Sakramentu, święto naszej bliskości z Panem w Eucharystii

Ojciec Christophe Hermanowicz

Ewangelia i homilia

Panis Angelicus (César Franck, Organy: Guy Didier, Głos: Jacqueline Richard)

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ubi Caritas i Amor

Ubi caritas i amor, Deus ibi jest.

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui!

I antiquum documentum Novo cedat Ritui!

Praestet fides supplementum Sensuum defectui

Genitori, Genitoque Laus i Jubilatio,

Salus, honor, Virtus quoque, usiądź i benedyktyo!

To dobre miejsce dla Compara. Amen

Ten sakrament jest taki wielki! Czcijmy go, pokłony.

Niech stare obrzędy zostaną usunięte przed nowym kultem!

Niech wiara będzie substytutem słabości naszych zmysłów!

Do Ojca i Syna, którego On rodzi, chwalcie i przepełnionej radości.

Pozdrowienia, honor, wszechmoc i zawsze błogosławieństwo!

Duchowi, który postępuje z obydwu, niech będzie dana chwała.

Amen

Ludzie braci, Ludzie dzielenia się

(Głos: Jacqueline Richard, Laurence Tassi)

Organy: Na Wielkim Organach, Guy Didier

- Wpis: “Dialog na Wielkich Igrzyskach” (F. Couperin)

- Oferta: “Panis Angelicus” (C. Franck). Głos: Jacqueline Richard

- Komunia: “Fuga en Ut” (J. Pachelbel)

- Wydanie: “Ciacona” (J.Pachelbel)

Na wikipedii:

François Couperin

Cezar Franck

Johann Pachelbel

Pozostałe homilii Ojca Krzysztofa Hermanowicza

Przeczytaj również: FIP tygodnia

Pobierz (PDF, 189KB)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *